Domček, ktorý kašľaľ

2016

Predstavte si, že by všetky domčeky na svete vedeli rozprávať. To by bola paráda.Tak ako ten náš malý, drevený a ľudmi zabudnutý domček Forester, ktorý žil v lese so škriatkami s Roburom a s Fagustom a s ostatnými kamarátmi. Bol celkom spokojný ako vyzerá a nechýbalo mu nič, až dovtedy, kým nestretol dievčatko z mesta Stelu. Hlavný hrdina domček Forester odíde do mesta za Stelou a napriek upozorneniam škriatokmi chce zažiť veľkoleposť mesta a spoznať ľudí. Jeho ilúzie z krásy mesta sa rozpadnú, keď zistí, že ľudia nedokážu byť k sebe dobrí a láskaví, až z toho ochorie. Očarujúci príbeh prekvapí každého malého diváka poučením, ako vzájomnou láskou s rodičmi napĺňať čaro domova.

Základné informácie

Hra je určená pre deti Materských škôl ale aj Základných. Poukazuje na dôležitosť domova. Hlavnou myšlienkou hry je poukázanie že domov netvorí dom ale rodina v ňom. Ako kážda naša hra aj domček, ktorý kašľal má na záver krásne ponaučenie pre dieťa ale i dospeláka.

Dĺžka hry

Dĺžka hry sa pohybuje okolo 50 minút. Samozrejme čas predstavenia môžeme upraviť podľa Vašich požiadaviek. 

Katkine výmysly

2012

Príbeh Katky a jej kamaráta Maťa škôlkára, ktorý podľahol nebezpečným počítačovým hrám. Maťo sa vysmieva Katke prváčke, ktorá sa usilovne naučila čítať a našla si krásny a osobný vzťah ku knihám, že knihy v živote nie sú tak dôležité a nedokážu byť čarovné. Katka po mnohých úskaliach spolu s postavičkami z čarovnej knižky Uzlíka a Nitky presvedčia Maťa, aké je dôležité v živote a najmä v predškolskom veku počúvať, vnímať s láskou každého a čítať. Milé, akčné a poučné chvíle môžu deti zažiť v tejto bábkovej hre.

Základné informácie

Hra je určená pre deti Materských škôl ale aj Základných. Poukazuje na dôležitosť domova. Hlavnou myšlienkou hry je poukázanie že domov netvorí dom ale rodina v ňom. Ako kážda naša hra aj domček, ktorý kašľal má na záver krásne ponaučenie pre dieťa ale i dospeláka.

Dĺžka hry

Dĺžka hry sa pohybuje okolo 50 minút. Samozrejme čas predstavenia môžeme upraviť podľa Vašich požiadaviek. 

Martinka v ríši rozprávok

2010

Očarujúci príbeh o neposlušnom dievčatku Martinke ,ktorú pohltil svet televíznych animovaných rozprávok , pričom zabúda, že existuje aj krajší svet a to je láska k rodičom. Martinke sa splní želanie, a dostane sa do rozprávkovej krajiny Petra Pana, zažije s Petrom Panom a jeho kamarátmi Bubom a Klamkom veselé dobrodružstvá o hľadaní pokladu, lietania, ale aj poučné chvíle.

Základné informácie

Hra je určená pre deti Materských škol ale aj Základných. Poukazuje na závislosti sledovania animovaných rozprávok v televízii. Vysvetľuje dieťaťu dôležitosť rodiny. Ako každá hra aj Martinka v ríši rozprávok má na záver krásne ponaučenie pre dieťa. Odporúčaný vek 4+

Dĺžka hry

Dĺžka hry sa pohybuje okolo 50 minút. Samozrejme čas predstavenia môžeme upraviť podľa Vašich požiadaviek. 

O neposlušnej maminke

2009

Príbeh rodinky s dvoma nezbednými deťmi, Lenky a Filipa. Neposlušnosť a hašterivosť medzi súrodencami je hlavnou témou bábkovej hry a poučenie je hlavným motívom pre všetky deti, ktoré sa dozvedajú, že ich detstvo je dôležitým momentom v ich živote. Na druhej strane je deťom ukázaný aj svet dospelých, ktorý by si radi s deťmi vymenili úlohy a najradšej by sa vrátili v čase, aby sa mohli bezstarostne hrať. Toto všetko podnieti zmenu úloh medzi deťmi a rodičom. Vyústenie nastáva vtedy, keď deti prestanú zvládať situáciu a pochopia, že byť dospelým nie je až tak jednoduché ako to vyzerá.

Základné informácie

Hra je určená pre deti Materských škôl ale aj Základných. Poukazuje na zlé správanie medzi súrodencami. Hra ukazuje život dospelých ľudí a ich každodenné problémy. Hlavnou myšlienkou hry a ponaučenie sú dobré vzťahy so súrodencami a užívanie si krásnych detských čias. Odporúčaný vek 4+

Dĺžka hry

Dĺžka hry sa pohybuje okolo 50 minút. Samozrejme čas predstavenia môžeme upraviť podľa Vašich požiadaviek. 

Mišo a jeho svet

2007

Príbeh o malom Mišovi a jeho dobrých kamarátoch. Práve jeden z nich, Maťo, sa dostane do problémov so starším chalaniskom z ulice Zolom. Zolo ho nahovorí za peniaze, aby neobvyklým spôsobom ublížil Simonke. Vyústením celého deja je, že Mišo spolu s babami to dajú všetko do poriadku a poučia nielen Zola, ale aj všetkých, ktorí tento príbeh sledujú.

Základné informácie

Hra sa hodí na adaptáciu detí do školských zariadení alebo Materských škôl. Naráža na vzťahy medzi deťmi. Celý dej je ovplyvňovaný dobrom a zlom. Upozorňuje na šikanu a jej následky. Ako každá naša hra, aj Mišo a jeho svet má na záver veľké ponaučenie pre deti. Odporúčaný vek 4+

Dĺžka hry

Dĺžka hry sa pohybuje okolo 50 minút. Samozrejme čas predstavenia môžeme upraviť podľa Vašich požiadaviek. 

Ak máte záujem o zorganizovanie detského podujatia, neváhajte nás kontaktovať.

+421 908 626 081

divadloduha@gmail.com