dghfgjs

Myšky sa hrajú

Pripravujeme 2021

Starý myšiak Filomén zvoláva raz do roka myšací kongres, vždy na inom mieste planéty. Všetky myšky zučastnené na kongrese musia predložiť vyročnú správu, ako sa darí zvieratkám na svete. Lenže v tom sa nečakane niečo zmení.

Základné informácie

Hra je určená pre deti Materských škôl ale aj Základných. Poukazuje na dôležitosť dochvíľnosti a plnenia si svojich povinností. Hra je veľmi interaktívna a komediálna. Zápaja deti do zaujmavých činností myšiek. Ako kážda naša hra aj Myšky sa hrajú má na záver krásne ponaučenie pre dieťa ale i dospeláka.

Dĺžka hry

Dĺžka hry sa pohybuje okolo 40 minút. Samozrejme čas predstavenia môžeme upraviť podľa Vašich požiadaviek.